Thông tin điều khoản
1) Quy định này áp dụng cho tất cả người dùng.
2) Có thể chỉnh sửa hồ sơ của bạn sau khi đăng ký.
3) Bạn không được tải lên hình ảnh / avatar có chứa các yếu tố của nội dung khiêu dâm.
4) Bạn không được gửi bài, status thô tục.
5) Bạn phải tuân thủ các quy tắc đã được quy định .
6) Nếu bạn phá vỡ các quy tắc sẽ bị khiển trách, nhưng nếu bạn bỏ qua nó sau đó bạn sẽ bị cấm.
7) Quy tắc có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
8) Nếu bạn đăng ký vào trang web này, bạn đồng ý với các quy tắc và quy định của trang wap này.
9) Thân ái: Administrator